NL ENG
Nu
1996
Multiples &
Publicaties
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
×
+
×
Anu Vahtra, Ben Van den Berghe, Chris Clarcke, Gary Leddington, Glenn Geerinck, Katja Mater, Matthias Wollgast, Moritz Weghwerth, Ohad Ben Shimon, Oscar Hugal, Paulien Barbas, Ruth van Beeck, Ryan Rivadeneyra, Tayio Onorato & Nico Krebs

Postcards: Grain, Wood, Flax, Turf: Time to Meet in Voorkamer
tekst beeld
2014
set of 14 unique post card by the artists
produced on the occasion of the exhibition 'GRAIN, WOOD, FLAX, TURF, Time to Meet in Voorkamer'
ed. van 100 genummerde exemplaren, 2014
€15
koop

TIME TO MEET is een internationaal platform van kunstenaars die zich wijden aan het onderzoek van fotografie als artistiek medium. Op onregelmatige basis, met wisselende initiatiefnemers en op verschillende plekken binnen Europa, brengt Time to Meet kunstenaars samen om gezamenlijk artistieke en/of curatoriële projecten op te zetten. Deze collaboratieve en nomadische aanpak zorgt voor een injectie van nieuwe ideeën rond fotografie, in de artistieke praxis van de deelnemende kunstenaars, en in de geest van het publiek. Fotografie is voor Time to Meet dan ook niet louter een doel op zich maar een instrument om het van nature stille medium te activeren.

Op uitnodiging van Voorkamer strijkt Time to Meet ditmaal neer in Lier en brengt het 13 kunstenaars met zeer verscheiden geografische en artistieke achtergronden samen in de tentoonstelling ‚GRAIN, WOOD, FLAX, TURF'. De deelnemers aan deze editie participeerden allen reeds eerder aan één of meerdere projecten van Time to Meet en bouwen ook ditmaal de tentoonstelling samen op. Deze tentoonstelling kan dan ook gezien worden als een reünie van kunstenaars die elkaar reeds geruime tijd kennen en volgen.

De titel ‚Grain, Wood, Flax, Turf’ ontleent zich aan de oorspronkelijke functie van de historische Heilige Geest-site waar de tentoonstelling plaats vindt en waar Voorkamer gehuisvest is. In de 17de eeuw bestond de verplichting om 1/10de van de oogst bij wijze van belasting af te staan aan de kerk. Het oudste gebouw van de site, de Tiendenschuur, deed dienst als opslagplaats voor deze inkomsten. Belangrijkste grondstoffen van dit taxatie-systeem waren graan (om later brood mee te bakken), hout (om klompen van te maken), vlas (om stof van te weven) en turf (om te stoken).

De uiteindelijke presentatie verspreidt zich over de gehele Heilige Geest-site en kwam tot stand in nauwe relatie met de deelnemende kunstenaars zelf. Sommigen creëerden een nieuw, vaak site-specifieke, productie, anderen tonen een - al dan niet aangepaste versie van - bestaand werk.

Naar aanleiding van deze tentoonstelling presenteren Voorkamer en Time to Meet een editie van postkaarten van alle deelnemende kunstenaars.