NL ENG
Nu
1996
Projecten &
Tentoonstellingen
×
Johan Meskens
2 Oct 1999 — 30 Oct 1999

3-9-1999-2.1

de muurwand is onderverdeeld in 16 wandvlakken
-de problematiek van vloer en plafond is buiten beschouwing gelaten –in eerste instantie-
    bestaat uit
-de muurwand is één geheel
opgedeeld in gelijke delen met verschillende kwaliteiten  die én inherent zijn én ook toegewezen is opgebouwd uit
  de inherente en toegekende kwaliteiten leven naast en in mekaar
tweemaal (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen, wit en zwart) gedeeld is door twee 
op het eerste zicht lijkt de term ‘gedeeld door twee’ correcter
maar  vermits de (twee gelen) en hun som in wezen geen uitstaans met mekaar hebben,
zijn aldus beide uitdrukkingen foutief
-een fout die misschien later kan worden rechtgezet
wat niet  in één keer kan, kan misschien in twee keer
(twee gelen) = hun som
    XX+XY = XZ
XX en XY zijn gelijke delen die in kwaliteit verschillen
de meest in het oog springende kwaliteit is hier hun respectievelijke kwantiteit
-_de ruimte waar XZ ontstaat is nog onduidelijk, veeleer onbenoemd
 _             leeft en woont is nog onbenoemd
-het is hier niet mijn bedoeling een begin en een einde te creëren – 
-de problematiek van wit en zwart wordt achterwege gelaten –of veeleer doodgewoon de entiteiten wit    en zwart
                                   -kleur is niet aanwezig
             wit en zwart worden achterwege gelaten
(geel, oranje, rood, paars, blauw, groen)
(geel) kan X of Y zijn
(geel, geel) is XZ
_de formulering van XX en XY blijft momenteel  onuitgesproken
-taal is aanwezig
wat (geel) kan en is, kunnen en zijn ook (oranje), (rood), (paars), (blauw), (groen)
een ongedrukt woord heeft het vermogen gedrukt te worden.
             een dispositie en een destinatie ..
-een onuitgesproken woord is wachtende
de onderlinge combinaties van de zes elementen van de verzameling (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen) zijn momenteel en hier in deze context onmogelijk
XZ is welbepaald en heeft zes mogelijke bestaansmomenten
      is de som van zes paren maar niet alle tegelijkertijd
de initiële bedoeling of functie van XZ wordt voorbijgestreefd door de ontstane consequenties – oorsprong of mogelijkheden die plots zichtbaar werden . of plots gezien werden . of zich toonden
de som transformeert tot een werking – al dan niet geforceerd door derden
-de consequenties zijn latent – de mogelijkheden ook
-het geluid wordt gepraat en gelezen
XZ is eindpunt, daarna beginpunt _ontplooiing-
XZ (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen)
de grootste XZ wordt als maatstaf aangeduid en gelijkgesteld met 1
de overige XZ-en worden hiervan afgeleid in verhouding
1 kent zijn eigen systeem en afleidingen; het metriek stelsel^1 wordt en is 100
-XX en XY samenvoegen is een logische stap . de (twee gelen) hebben dezelfde oorsprong
XZ is een oppervlakte_twee dimensies
consequentie en mogelijkheid is derde dimensie
                       volume
(geel, geel) bestaat
(geel, geel, geel) wordt gecreëerd
-‘idiosyncracy’ in het Engels betekent eigenaardigheid,individuele geestes- of gevoelsneiging

3-9-1999-2.2


de mogelijkheid een volume  te creëren heeft consequenties
-codering stelt benoeming uit – benoeming is identificatie
de onzichtbaarheid van een bepaalde gedachte betekent dat deze niet tot het einde is doorgedacht of uitgewerkt
                       kan betekenen

XZ (geel)    =452
XZ (oranje)    =60
XZ (rood)    =37
XZ (paars)    =24
XZ (blauw)    =412
XZ (groen)    =300

 als XZ (geel) = 100  dan
            XZ (oranje) = 13.27
            XZ (rood) = 8.19
            XZ  (paaars) =  5.31
            XZ (blauw) = 91.15
XZ (groen) = 66.37
de noodzaak om XZ in het leven te roepen bestaat erin om “de dingen’” een zo groot mogleijke densiteit te bezorgen
    -een vereniging tot stand te brengen van de zaken die geconnecteerd zijn
    -een aanwezige verbinding te verzegelen en te bezegelen
    -een recente scheiding ongedaan te maken
er zin eigenlijk maar twee momenten, één er net voor en één er net na
_herhalingen kunnen op  verschillende manieren tot stand gebracht worden
XYZ (geel)
XYZ (oranje)
XYZ (rood)
XYZ (paars)
XYZ (blauw)
XYZ (groen)
XYZ is XZ in het kwadraat
            een kubus
            de ruimte waar (geel, geel)2 verblijft
         die         bouwt en verbouwt
-een kubus bestaat uit acht hoekpunten
              twaalf hoeklijnen
              zes hoekwanden
-de consequenties van deze drie primaire kwaliteiten zijn onuitputtelijk
                             begrensd
        waar        als (geel, geel)2 huist
        waar         bouwt
             onwaar
“Selbstklebofolie” is Duits
XYZ(geel)- XYZ (blauw) – XYZ(groen) – XYZ(oranje) – XYZ(rood) – XYZ(paars)
-aangenomen dat XYZ(x) een waarde heeft die vergelijking toelaat
-vergelijkingen die eigenlijk  slechts geprojecteerde weerspiegelingen zijn
        XYZ(x) Unexpected End of Formula
            - XYZ(geel) . (geel, geel)     =productieruimte (X(ge), Y(ge), Z(ge))
            - XYZ(oranje).(x,x)
            - XYZ(rood)
            - XYZ(paars)    
            - XYZ(blauw)
            - XYZ(groen)        =p (X(x), Y(x), Z(x))

oftewel P
-
_niet ingevuld
_bedacht
_in gedachten

3-9-1999-2.3


het feit dat men overschakelt van de ene pagina naar de andere heeft invloed op het verloop van de tekst
het merendeel van de tekst handelt en behandelt wat aanwezig is maar niet zichtbaar
-P is in zijn huidige hoedanigheid een kubus
(geel,geel)2 is een princiepsterretorium _erbuiten kan alles, erbinnen kan niets-
         bestaat enkel gedurende het kleinste moment mogelijk_daarna wordt het deel van al de rest van de wereld 
het is eigenaardig dat de 2 van (geel,geel)2 implicaties veroorzaakt die niet direct aan haar eerste betekenis kunnen toegeschreven kunnen worden
-2drie
de kubus wordt gerepresenteerd door een houten staaf die één hoeklijn uitbeeldt
gegeeld hout .  (oranje, rood, paars, blauw, groen)
-Isaac Newton boog een eindige rechte lijn om tot een cirkel door het eerste element met het laatste te verbinden
-een kwaliteit van ‘een ding’ is niet noodzakelijkerwijze de perceptie die wij er op richten
-onze begrenzingen zijn soms heel gelimiteerd
in deze omstandigheden worden de waarden van XZ(x.100) weergegeven in centimeter
-het prototype van XZ(geel.100) ligt onder perfecte atmosferische omstandigheden op Franse bodem
   -als ik me niet vergis in Parijs, Musée des Arts et Metiérs
het metriek  stelsel is methodisch gekerfde ruimte
(de invloed van de zwaartekracht opeen gedachte valt niet te onderschatten)
P en niet-P
de ruimte of het gebied waar P en niet-P mekaar raken is dat ene moment waar P ontstaat en tegelijkertijd reeds verdwijnt tot wording van haar of zijn bestaan
P ^ niet-P=T
er zijn figuren die naar buiten uit stralen
er zijn figuren die naar binnen in stralen
P straalt naar binnen in_niet-P is alles wat buiten uit is en verder
-met een kwaliteit bedoel ik eigenlijk een eigenschap-
T is een moment, het moment dat de essentie van een voorwerp in zich draagt
    duurt onooglijk even, daarna blijft het onleesbare presentie
na T krijgt een voorwerp –of concept- eigenschappen
-sommige stemmen doen alles
    P(geel)        P(geel)
    P(oranje)    P(blauw)
P(rood)        P(groen)
P(paars)        P(oranje)
P(blauw)    P(rood)
P(groen)        P(paars)
P(geel) in P(blauw) in P(groen) in P(oranje)  in P(rood) in P(paars)
-kleinheid is recht evenredig met vergrijzing
-grootheid is recht evenredig met saturatie
betreffende waarde XZ –hoe dichter bij nul hoe meer menging
          hoe dichter bij honderd hoe minder menging
P=XZ2, hier plaats van mogelijke menging van kleurentiteiten
een kleurentiteit is ofwel geel, ofwel oranje, ofwel rood, ofwel paars, ofwel blauw, ofwel groen – hier
K _ (geel, oranje, rood, paars, blauw, groen)
K=K
-ik gebruik symbolen naar eigen goeddunken, soms verwijzen ze of komen ze overeen met bestaande functies in bestaand disciplines, soms niet
P  is opgebouwd uit kleurentiteit
niet-P is opgebouwd uit kleur
kwadratering van XZ oftewel (geel, geel) heeft eigenlijk geen invloed op het wezen van kleurenentiteit,
oftewel (geel), enige verschil is dat hierdoor K kan “gegoten” worden
-deze tekst klampt nog net aan wat getoond wordt
-ik ben vergeetachtig, mijn herhalingen zijn legio
P is introvert
niet-P is extrovert
          is alles wat P niet is . in materiele zin
             . in            zin
T is alles wat Pen niet-P niet zijn

 

 

 

 

3-9-1999-2.4


er is een objectieve en een subjectieve XZ
XZ(x.100)s
XZ(x.???)0
hoe symboliseert men een willekeurig getal ??? random-rnd
. eigenlijk is mijn vraag “wat is tweede van het volgende symbool voor een getal”
. hoe abstraheert men een getal naar een volgend niveau
P=K
niet-P is kleur
-annotatie
een muur wordt een kleurentiteit toegewezen volgens de plaats die ze in de cirkel inneemt
het geheel van muren biedt onder andere tweemaal(geel, oranje, rood, paars, blauw, groen)
de waarde van de muur – die ene waarde die mij momenteel interesseert – wordt in verhouding overgebracht op de kleurentiteit – de oppervlakte
-kleurentiteit_kleurenentiteit
“to soliloquize” is ook Engels
indien elk afzonderlijk symbool en  karakter in een tekst zou vervangen worden door telkens een voor dat welbepaald element een uniek substituut, dan zou er eigenlijk aan de intrinsieke betekenis van deze tekst niets veranderen
-hij zou enkel tijdelijk onbegrijpbaar worden
dus
K verwijst naar twee deelentiteiten
elke deelentiteit bezit twee basiskwaliteiten, Hoogte en Breedte
H is constant . in objectieve context . dus buiten beschouwing te laten
_K verwijst naar B1 en B2
B1 + B2 = H . in geheel subjectieve context
B1(geel) + B2 (geel) = 100
H = XZ = 100
de eigenlijke betekenissen van P, van XYZ, van (geel, geel)2 blijven voorlopig onbesproken
hun onderlinge verschillen zijn duidelijk
-annotatie
buiten uit stralen - buitenuit stralen- buiten uitstralen
binnen in stralen – binnenin stralen – binnen instralen
-annotatie
(geel) = (oranje) = (rood) = (paars) = (blauw) = (groen)
, enkele kwaliteiten verschillen
dit is een beginpunt


Johan Meskens
Brussel Augustus 1999


Noot van de verantwoordelijke uitgevers

Deze notities werden gemaakt naar aanleiding van het project in Voorkamer.
PM en RDB nodigden de kunstenaar uit het ‘gefaalde’ project (april 99)voort te zetten.
Problemen met de tekst? Belzelfhulpgroep JM: 03 488 53 61

Johan Meskens stelt tegelijkertijd tentoon in CC Strombeek, Gemeenteplein te Grimbergen (1-10-99 tot 4-11-99)                Tel. 02 263 03 43
Randactiviteiten ivm deze tentoonstelling: 7 oktober (19.30) ontmoeting met JM
                          21 oktober (19.30) lezing door Eric Pil

Voorkamer organiseert een bezoek aan het atelier van JM op 22-10 (20.30)
Inlichtingen : 03 480 87 21 of 053 78 56 46

+
< >
×

tekst beeld
koop